PET* – CAMBRIDGE ENGLISH: PRELIMINARY

PRELIMINARY ENGLISH TEST (poziom ponadpodstawowy)

Egzamin PET sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Egzamin PET składa się z trzech części (tzw. Papers):

♦ Czytanie i pisanie (Reading and Writing)

♦ Rozumienie ze słuchu (Listening)

♦ Mówienie (Speaking)

 

   
Paper 1
Reading and Writing
W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność czytania i rozumienia tekstów pochodzących z tablic informacyjnych, broszur, gazet czy magazynów. Kandydat powinien być w stanie zrozumieć główne przesłanie tekstu i sposób w jaki wpływa on na czytelnika, a także umieć poradzić sobie z nieznanym słownictwem i strukturami gramatycznymi.

Ćwiczenia jakie występują w tej części egzaminu to przekształcanie zdań, sformułowanie krótkiej wiadomości obejmującej 3 punkty, a także pisanie nieformalnego listu lub opowiadania, składającego się z około 100 słów.
1 godzina
30 minut
Paper 2
Listetning
W tej części egzaminu oceniane jest rozumienie przekazu nagranych materiałów, takich jak ogłoszenia czy dialogi. Kandydat powinien nie tylko rozumieć treść nagrań, ale także być w stanie odczytać postawy i intencje osób wypowiadających się.35 minut
Paper 3
Speaking
W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim z egzaminatorem i drugim kandydatem (część ustną kandydaci zdają zazwyczaj w parach). Każdy z kandydatów powinien być w stanie swobodnie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące ich życia, rzeczy, które lubą i których nie lubią.10-12 minut

 

REJESTRACJA NA EGZAMIN PET

W centrum egzaminacyjnym British Council.

Aby zarejestrować się na egzamin musisz skontaktować się z jednym z centrów egzaminacyjnych. Centrum egzaminacyjne poinformuje Cię o opłatach za egzamin PET, datach egzaminów i innych ustaleniach.

● W Twojej szkole językowej lub u Twojego pracodawcy. Możesz zdawać egzamin PET w grupie w swojej szkole lub instytucji.

Koszt: wersja papierowa: 285 zł

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress