KURSY DLA DZIECI

Let’s talk +DIRECT KIDS

 

GRUPY WIEKOWE :

KIDS 1: 5-6 lat

KIDS 2: 7-8 lat

KIDS 3: 8-9 lat

KIDS 4: 9-10 lat

Maksymalna liczba osób w grupie: 12

 

♦ Zajęcia odbywają się 1 w tygodniu (3 godziny lekcyjne) lub 2 razy w tygodniu (2 godziny lekcyjne)

♦ Zajęcia w sobotę rano (od 8.30 do 14.00)

Kurs jest połączeniem metody Direct (bezpośredniej) oraz metody tzw. Tradycyjnej. Dzieci poprzez aktywną komunikację uczą się nowych słów, struktur oraz prostych schematów na podstawie autoryzowanych podręczników Direct English TM. Kolejna jednostka lekcyjna opiera się na ćwiczeniu wszystkich ważnych umiejętności: czytania, pisania, słuchania oraz mówienia na bazie podręcznika dobranego do poziomu grupy.

 

KURS INTENSYWNY

 

GRUPY WIEKOWE :

KIDS 1: 5-6 lat

KIDS 2 :7-8 lat

KIDS 3 : 8-9 lat

KIDS4 : 9-10 lat

Maksymalna liczba osób w grupie: 12

♦ Zajęcia odbywają się 1 w tygodniu (3 godziny lekcyjne) lub 2 razy w tygodniu (2 godziny lekcyjne)

♦ Zajęcia w sobotę rano (od 8.30 do 14.00)

 

Nauka języka odbywa się według schematu – „słuchaj otaczającego świata i zrozum”. Nauczyciel mówi tylko po angielsku, wspomaga słowa rysunkami, gestami, mimiką twarzy.

Materiały: oryginalne pomoce dydaktyczne, autorskie plany zajęć, media.

Metody aktywizujące: TPR (Total Physical Response),

elementy dramy oraz metoda audio-lingwalna.

 

TRADYCYJNY

 

GRUPY WIEKOWE :

TEENS 1: 12- 13 lat

TEENS 2: 14- 15 lat

TEENS 3: 15 – 17 lat

TEENS 4: 17-18 lat

 

♦ maksymalna liczba osób w grupie: 10-12

♦ zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (2godziny lekcyjne)

♦ zajęcia po południu

Ucząc młodzież stawiamy przede wszystkim na naukę języka „żywego” jak i na przygotowanie do egzaminów. Nauczany materiał językowy odnosi się do konkretnych sytuacji z życia codziennego. Ćwiczenia na nowym materiale wykonywane są tak, aby uwzględniały zainteresowania oraz potrzeby uczniów. Jako nieodłączny element każdej lekcji odgrywane są dialogi zawierające sytuacje realne, potrzebne w codziennym życiu, co jak w prawdziwej komunikacji sprawia, że język żyje a uczeń rozumie że język służy załatwianiu konkretnych spraw w otaczającym świecie.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress