FCE – FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH

Egzamin FCE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Egzamin składa się z pięciu części:

 

1. Czytanie (1 godzina) składa się z trzech części i 30 pytań:

♦  Część 1 – test wielokrotnego wyboru;

Część 2 – uzupełnianie brakujących wyrazów;

Część 3 – dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1 i 2 otrzymuje się dwa punkty, a w Części 3 jeden punkt.

 

2. Pisanie (1 godzina 20 minut) składa się z dwóch części:

  Część 1 – zadanie obowiązkowe (120-150 słów);

Część 2 – kandydat musi napisać tekst (120-180 słów) w formie artykułu, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z pięciu tematów. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.

 

Zalecane lektury do egzaminu FCE na rok 2013:

 William Thackeray: Vanity Fair (Black Cat lub inne wydanie)

 Mary Stewart: This Rough Magic (OUP)

 

3. Zastosowanie struktur językowych (45 minut) składa się z czterech części i 42 pytań:

  Część 1 – test wielokrotnego wyboru;

Część 2 – uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości;

Część 3 – tworzenie wyrazów pochodnych;

Część 4 – przekształcanie wyrazów.

Za każdą poprawną odpowiedź. W Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się jeden punkt, a w Części 4 maksymalnie dwa punkty.

 

4. Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

  Część 1 – test wielokrotnego wyboru;

  Część 2 – uzupełnianie zdań;

  Część 3– dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu;

  Część 4– test wielokrotnego wyboru.

Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają są różne rodzaje akcentów.

 

5. Egzamin ustny (14 minut) składa się z czterech części:

  Część 1 – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;

  Część 2 – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;

  Część 3 – rozmowa kandydatów między sobą;

  Część 4 – dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

 

Oceny:

  Ocena A – 80% i powyżej

Ocena B – 75 – 79%

Ocena C – 60 – 74%

Poziom B1 wg CEFR*– 45 – 59%*

Ocena negatywna (Fail) – 44% i poniżej

 

*CEFR = Council of Europe Framework of Reference (skala poziomów Rady Europy)

Koszt egzaminu, wersja papierowa: 515 zł, wersja komputerowa: 505 zł

 

W AJO Queen przygotowujemy do egzaminu FCE. Nasi nauczyciele mają wieloletnie doświadczenie i wiele sukcesów na swoim koncie. Zapraszamy na 120 godzinny kurs egzaminacyjny.

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress