CPE – CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH

Egzamin CPE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Egzamin składa się z czterech części:

1. Czytanie z testem struktur językowych (1 godzina 30 minut, 40% wszystkich punktów) składa się z siedmiu części i 53 pytań typu test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście czy tworzenie wyrazów pochodnych.

2. Pisanie (1 godzina 30 minut, 20% wszystkich punktów) składa się z dwóch zadań. Pierwsze polega na napisaniu tekstu długości 240-280 słów na zadany temat. W drugim zadaniu kandydat ma do wyboru cztery tematy, z których jeden oparty jest na lekturze jednej z proponowanych książek. Zadanie to polega na napisaniu artykułu, eseju, listu, oferty, raportu lub recenzji długości 280-320 słów.

3. Rozumienie ze słuchu (około 40 minut, 20% wszystkich punktów) składa się z czterech części i 30 pytań. W tej części należy wykonać zadania typu test wielokrotnego wyboru czy uzupełnianie zdań. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie.

4. W części ustnej (16 minut, 20% wszystkich punktów) standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z trzech części. W pierwszej egzaminator zadaje każdemu z kandydatów kilka pytań dających im możliwość opowiedzenia o sobie. W drugiej części kandydaci otrzymują jedno lub kilka zdjęć, odpowiadają na pytanie egzaminatora, a następnie rozmawiają ze sobą wymieniając opinie. W trzeciej części każdy z kandydatów otrzymuje kartkę z pytaniem, w oparciu o które konstruuje samodzielną, dłuższą wypowiedź, po czym kandydaci komentują wzajemnie swoje wypowiedzi. Na koniec egzaminator rozmawia z obojgiem kandydatów.

 

Oceny:

Ocena A – 80% i powyżej

Ocena B – 75 – 79%

Ocena C – 60 – 74%

Poziom C1 wg CEFR* – 45 – 59%*

Ocena negatywna (Fail)  – 44% i poniżej

 

*CEFR = Council of Europe Framework of Reference (skala poziomów Rady Europy)

Koszt egzaminu, wersja papierowa: 570 zł.

 Kurs przygotowawczy nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu CPE, jednak przygotowanie pod okiem doświadczonego nauczyciela może być bardzo pomocne. Kursy przygotowujące dostępne są w AJO Queen. Zapraszamy na 120 godzinny kurs egzaminacyjny.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress