KET: CAMBRIDGE ENGLISH KEY

EGZAMIN KET / KEY ENGLISH TEST  (poziom podstawowy)

Egzamin KET sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

EGZAMIN KET SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI (tzw. Papers):

♦ Czytanie i pisanie (Reading and Writing)

♦ Rozumienie ze słuchu (Listening)

♦ Mówienie (Speaking)

 

   
Paper 1
Reading and Writing
W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność czytania i rozumienia taksów pochodzących z tablic informacyjnych, broszur, gazet czy magazynów. Kandydat powinien być w stanie zrozumieć główne przesłanie tekstu i poradzić sobie z nieznanym słownictwem i strukturami gramatycznymi.

Kandydat uzupełnia luki w prostych tekstach, wypełnia formularze, a także pisze prosty tekst, składający się z 20-25 słów.
1 godzina 10 minut
Paper 2
Listetning
W tej części egzaminu oceniane jest rozumienie głównego przekazu nagranych materiałów, takich jak ogłoszenia, monologi. Wszystkie wypowiedzi zostały nagrane w umiarkowanym tempie.30 minut
Paper 3
Speaking
W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim z egzaminatorem i drugim kandydatem (część ustną kandydaci zdają zazwyczaj w parach). Każdy z kandydatów powinien być w stanie zadawać i odpowiadać na proste pytania dotyczące swojego życia, rzeczy, które lubi i których nie lubi.8-10 minut

 

REJESTRACJA NA EGZAMIN KET

W centrum egzaminacyjnym British Council

Aby zarejestrować się na egzamin musisz skontaktować się z jednym z centrów egzaminacyjnych. Centrum egzaminacyjne poinformuje Cię o opłatach za egzamin KET, datach egzaminów i innych ustaleniach.

● W Twojej szkole językowej lub u Twojego pracodawcy. Możesz zdawać egzamin KET w grupie w swojej szkole lub instytucji.

Koszt: wersja papierowa: 270 zł

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress